SHOP

De producten in de shop zijn circulair, duurzaam en milieubewust uitgevoerd.

Door hergebruik van bestaande meubels, met restmaterialen en een conceptuele gedachtengang,
worden originele en praktische meubel- en kunstobjecten gecreëerd.